Oferta wydawnictwa
Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej
w Warszawie

Zarządzanie procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie

Z historii ustroju i konstytucjonalizmu Polski. Księga jubileuszowa dedykowana w osiemdziesiątą rocznicę urodzin profesora Mariana Kallasa

Wybrane koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem. Teoria i praktyka

Wojna XXI wieku. Początki wojny „trzeciej fali”

Wartości, godność i władza

Udział społeczeństwa obywatelskiego we władzy i zarządzaniu Pierwszą Rzecząpospolitą (XVI-XVIII w.)

Techniki organizatorskie w zarządzaniu projektami informatycznymi

Reprezentacja wyborcza kobiet po wejściu Polski do Unii Europejskiej

Reforma zasad wymierzania i egzekwowania sankcji podatkowych

Psychometria. Podstawowe zagadnienia

Psychologia europejska w okresie międzywojennym

Psychologiczne aspekty przewlekłych chorób somatycznych

Polska i ziemie pruskie po pokoju toruńskim (1466 r.). Skutki i znaczenie dla ziem pruskich.

Państwo, administracja i prawo administracyjne w europejskiej kulturze prawnej. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Andrzejowi Jeżewskiemu z okazji osiemdziesiątej rocznicy urodzin

Pedagogika prawa

Neuronauka poznawcza. Jak mózg tworzy umysł

Mikroekonomia relacji czynników produkcji w rolnictwie. Ujęcie analityczne mechanizmów

Historia psychologii Orientacje szkoły kierunki rozwoju

Europa – bezpieczny kontynent?

Elementy statystyki matematycznej z przykładami

Pełna oferta Wydawnictwa Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie znajduje się na stronie
logo Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie