Oferta wydawnictwa
Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej
w Warszawie

Integracja, polityka zagraniczna, praworządność, wyzwania dla Polski współczesnej: księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Witoldowi Maciejowi Góralskiemu

Europeizacja polityki rolnej i polityki regionalnej w Polsce w latach 2004-2019

Mikroekonomia współczesna

Techniki organizatorskie w zarządzaniu projektami informatycznymi

Zarządzanie procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie

Z historii ustroju i konstytucjonalizmu Polski. Księga jubileuszowa dedykowana w osiemdziesiątą rocznicę urodzin profesora Mariana Kallasa

Wybrane koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem. Teoria i praktyka

Wartości, godność i władza

Udział społeczeństwa obywatelskiego we władzy i zarządzaniu Pierwszą Rzecząpospolitą (XVI-XVIII w.)

Reprezentacja wyborcza kobiet po wejściu Polski do Unii Europejskiej

Psychometria. Podstawowe zagadnienia

Psychologia europejska w okresie międzywojennym

Psychologiczne aspekty przewlekłych chorób somatycznych

Pedagogika prawa

Neuronauka poznawcza. Jak mózg tworzy umysł

Mikroekonomia relacji czynników produkcji w rolnictwie. Ujęcie analityczne mechanizmów

Historia psychologii Orientacje szkoły kierunki rozwoju

Europa – bezpieczny kontynent?

Elementy statystyki matematycznej z przykładami

Pełna oferta Wydawnictwa Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie znajduje się na stronie
logo Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie