Polska i Niemcy. Od odzyskania niepodległości do Rapallo i Locarno 1918/1922 – 1926/1934. Zbiór studiów pod redakcją naukową Dariusza Makiłły
Intuicja – w stronę teorii

Separatyzm baskijski: historia, współczesność, perspektywy

Separatyzm

Wersja papierowa


Autor: Anna Llanos-Antczak

Wydawnictwo: Dom Wydawniczy ELIPSA

ISBN: 978-83-8017-280-7

Format: 17x24 cm

Wydanie: 2019 r.

Język: polski

Dostępność: dostępny

Nasza cena: 36,00 PLN
płatność tylko w PLN

Opis

Niniejsza monografia ma na celu zaprezentowanie korzeni nacjonalizmu baskijskiego i powodów, dla których powstała organizacja ETA, która na początku cieszyła się poparciem niemal całego swojego narodu, a później zaczęła je tracić tak, aby w końcu zostać potępioną jako brutalna organizacja terrorystyczna, oraz analiza możliwych sposobów rozwiązania sprawy baskijskiej. Monografia porusza także wiele innych kwestii dotyczących szeroko pojętego problemu nacjonalizmu baskijskiego. Pierwszy rozdział traktuje o konfliktach etnicznych, nacjonalizmie i jego odmianach oraz terroryzmie, aby stworzyć teoretyczną bazę dla analizy konkretnego przykładu, jakim jest separatyzm baskijski. Dwa kolejne rozdziały prezentują historię konfliktu, z czego pierwszy dotyczy genezy nacjonalizmu baskijskiego aż do powstania ETA, podczas gdy kolejny ilustruje działalność tej organizacji do chwili obecnej. Ostatni rozdział to analiza zaplecza ideologiczno-politycznego nacjonalizmu baskijskiego oraz próba przedstawienia nowych koncepcji rozwiązania problemu. Wnioski z badań ujęte zostały w zakończeniu. Ze wstępu

logo Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie