Wybrane problemy społeczne współczesnej Polski
Prawno-polityczne uwarunkowania europeizacji polskiego wymiaru sprawiedliwości w latach 2014-2020. Wybrane przykłady

Kultura polityczna Polaków… Pomiędzy integracją a konfliktem

Kultura Polityczna Polakow_. pomiedzy integracja a konfliktem - Karol B. Janowski

Wersja papierowa


Autor: Karol B. Janowski

Wydawnictwo: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

ISBN: 978-83-66552-08-1

Format: 17x24 cm

Wydanie: 2020 r.

Język: polski

Dostępność: dostępny

Nasza cena: 57,00 PLN
płatność tylko w PLN

Opis

Książka „Kultura polityczna Polaków… Pomiędzy integracją a konfliktem” sytuuje się na drodze refleksji nad fenomenem kultury politycznej. Rozważania zawarte w części pierwszej – Podstawowe pojęcia oraz ich znaczenie i użyteczność – obejmują rekapitulację wiedzy nt. pojmowania kultury politycznej, narzędzi i dyrektyw jej badania. Część druga książki – Kultura polityczna Polaków czasu przemian – odzwierciedla próbę zastosowania owej koncepcji. Pomieszczono w niej wybór spośród artykułów i studiów opublikowanych w czasopismach naukowych oraz dziełach zbiorowych w okresie od połowy lat 90. Książkę zamykają opracowania ufundowane na greckim pojęciu kritikós wobec rezultatów aktywności środowiska naukowego, dla którego polityka jest głównym przedmiotem refleksji. (Ze wstępu)


Zamówienie można złożyć wysyłając wiadomość na adres e-mail: biblioteka@vizja.pl

logo Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie