Wybrane problemy społeczne współczesnej Polski
Prawno-polityczne uwarunkowania europeizacji polskiego wymiaru sprawiedliwości w latach 2014-2020. Wybrane przykłady

Kultura polityczna Polaków… Pomiędzy integracją a konfliktem

Kultura Polityczna Polakow_. pomiedzy integracja a konfliktem - Karol B. Janowski

Wersja papierowa


Autor: Karol B. Janowski

Wydawnictwo: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

ISBN: 978-83-66552-08-1

Format: 17x24 cm

Wydanie: 2020 r.

Język: polski

Dostępność: dostępny

Nasza cena: 57,00 PLN
płatność tylko w PLN

Opis

Książka „Kultura polityczna Polaków… Pomiędzy integracją a konfliktem” sytuuje się na drodze refleksji nad fenomenem kultury politycznej. Rozważania zawarte w części pierwszej – Podstawowe pojęcia oraz ich znaczenie i użyteczność – obejmują rekapitulację wiedzy nt. pojmowania kultury politycznej, narzędzi i dyrektyw jej badania. Część druga książki – Kultura polityczna Polaków czasu przemian – odzwierciedla próbę zastosowania owej koncepcji. Pomieszczono w niej wybór spośród artykułów i studiów opublikowanych w czasopismach naukowych oraz dziełach zbiorowych w okresie od połowy lat 90. Książkę zamykają opracowania ufundowane na greckim pojęciu kritikós wobec rezultatów aktywności środowiska naukowego, dla którego polityka jest głównym przedmiotem refleksji. (Ze wstępu)

logo Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie