Innowacje legislacyjne w przeciwdziałaniu naruszaniu obowiązków podatkowych
Kultura polityczna Polaków… Pomiędzy integracją a konfliktem

Wybrane problemy społeczne współczesnej Polski

wybrane problemy społeczne

Wersja papierowa


Autor: Aleksandra Szymanowska

Wydawnictwo: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

ISBN: 978-83-66552-12-8

Format: 17x24 cm

Wydanie: 2020 r.

Język: polski

Dostępność: dostępny

Nasza cena: 34,00 PLN
płatność tylko w PLN

Opis

W niniejszym opracowaniu przyjęto podział problemów społecznych na trzy grupy. Do pierwszej zaliczono problemy ograniczające lub wręcz uniemożliwiające zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, które gwarantuje egzystencję człowieka. W grupie tych problemów omówiono szczegółowo: bezrobocie, bezdomność i ubóstwo. W grupie drugiej przedstawiono problemy świadczące o problemach związanych z utratą przez człowieka poczucia sensu życia i skutkujące ucieczką od rzeczywistości w środki zmieniające świadomość. W grupie tej omówiono problematykę samobójstw i uzależnień od alkoholu, narkotyków, hazardu, telefonów komórkowych i Internetu. W trzeciej grupie znalazły się problemy społeczne, które związane są z naruszaniem norm współżycia społecznego, a więc przestępczość, handel ludźmi i problemy wykluczenia społecznego. (Ze wstępu)

logo Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie