Kobiety w samorządowych wyborach prezydenckich w Polsce w latach 2002-2018
Wybrane problemy społeczne współczesnej Polski

Innowacje legislacyjne w przeciwdziałaniu naruszaniu obowiązków podatkowych

Innowacje legislacyjne w przeciwdzialaniu naruszaniu obowiazkow podatkowych - Wojciech Maruchin

Wersja papierowa


Autor: Wojciech Maruchin

Wydawnictwo: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

ISBN: 978-83-66552-10-4

Format: 17x24 cm

Wydanie: 2020 r.

Język: polski

Dostępność: dostępny

Nasza cena: 30,00 PLN
płatność tylko w PLN

Opis

W niniejszej monografii podjęto próbę wskazania i przeanalizowania innowacji legislacyjnych w obrębie prawa podatkowego służących przeciwdziałaniu naruszania obowiązków podatkowych. Analiza wpływu prawa UE na kształt przepisów dotyczących poboru podatków od towarów i usług stała się przedmiotem badań, których wyniki zostały zaprezentowane w rozdziale pierwszym i drugim. Odrębnym obszarem prowadzonych badań są innowacyjne regulacje prawne dotyczące nowego modelu organizacji polskiej skarbowości, jaką od niespełna czterech lat jest Krajowa Administracja Skarbowa (KAS). Analizy zadań organów KAS dokonano na przykładzie m.in. nowych organów, jakimi są Szef KAS oraz naczelnicy urzędów celno-skarbowych, a także wpływu wykonywanych przez naczelników zadań na zakres prowadzonych nowych kontroli celno-skarbowych. Wyniki tej części badań zostały zaprezentowane w rozdziale trzecim niniejszej monografii. Bardzo ważnym elementem przeciwdziałania przez zreformowaną administrację podatkową naruszaniu przez podatników obowiązków podatkowych mających charakter instrumentalny są sankcje podatkowe. Rozważania dotyczące tego zagadnienia zostały zaprezentowane w rozdziale czwartym. Istnieją także zmiany polskiego prawa podatkowego, będące przejawem dążenia ustawodawcy do zabezpieczenia wzrostu efektywności poboru podatków dochodowych. W ramach tego obszaru badań przeanalizowano innowacje legislacyjne dotyczące rozliczania podatku dochodowego od osób prawnych. Związaną z nimi problematykę zaprezentowano w rozdziale piątym. Ostatnim obszarem prowadzonych badań objęto wynikające ze znowelizowanych przepisów prawa zasady przeciwdziałania naruszaniu obowiązków podatkowych prowadzących do wyłudzeń skarbowych lub unikania opodatkowania, których wyniki zostały zaprezentowane w rozdziale szóstym. (Fragment wprowadzenia)

logo Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie