Problemy państwa i władzy w myśli społeczno-politycznej krakowskich konserwatystów w latach 1866-1895
Innowacje legislacyjne w przeciwdziałaniu naruszaniu obowiązków podatkowych

Kobiety w samorządowych wyborach prezydenckich w Polsce w latach 2002-2018

Kobiety

Wersja papierowa


Autor: Małgorzata Niewiadomska-Cudak

Wydawnictwo: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

ISBN: 978-83-66552-06-7

Format: 17x24 cm

Wydanie: 2020 r.

Język: polski

Dostępność: dostępny

Nasza cena: 61,00 PLN
płatność tylko w PLN

Opis

Niniejsza publikacja jest próbą uzupełnienia istniejącego zasobu wiedzy poprzez szczegółowe badanie udziału kobiet w samorządowych wyborach prezydenckich przeprowadzonych od 2002 r. Zadanie, jakie postawiła sobie autorka niniejszej książki, to ukazanie niezwykle złożonych procesów związanych z kandydowaniem kobiet do organu wykonawczego w polskich miastach, jak i sprawowania przez nie najwyższej władzy w tychże jednostkach samorządu terytorialnego. Prezentowana rozprawa składa się z dwóch części: teoretycznej i empirycznej. Pierwsza część zawiera dwa rozdziały oraz podrozdziały, natomiast druga trzy rozdziały i podrozdziały. Całość tworzy logiczną konstrukcję, która umożliwia w pierwszej części zapoznanie się z pojęciem wyborów oraz z ich zasadami, finansowaniem, a także z uprawnieniami prezydenta/prezydentki miasta i możliwościami związanymi z odwołaniem. Natomiast w drugiej części dokonano porównania udziału kobiet w pięciu elekcjach, zajęto się także czynnikami determinującymi większy udział płci żeńskiej w wyborach na urząd prezydentki oraz opisano pozytywne i negatywne aspekty sprawowania tej funkcji. (Ze wstępu)

logo Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie