Wybrane aspekty filozoficzno-etyczne wykonywania zawodów prawniczych
Samoocena zdrowia a symptomy choroby i zachowania prozdrowotne

Społeczeństwo w Smart City

Społeczeństwo w Smart City

Wersja papierowa


Autor: Tomasz Kownacki, Radosław Wiśniewski

Wydawnictwo: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

ISBN: 978-83-66552-34-0

Format: 17x24 cm

Wydanie: 2021 r.

Język: polski

Dostępność: dostępny

Nasza cena: 32,00 PLN
płatność tylko w PLN

Opis

Smart City nie jest mżonką technologiczną czasów przyszłych. Smart City staje się rzeczywistością czasów obecnych. Efektywne i bezpieczne funkcjonowanie społeczeństw skupionych w miastach uwarunkowane jest wieloma czynnikami. Autorzy niniejszej pracy uważają, iż paradygmat Smart City staje się jednym z nich, ponieważ pozwala zrozumieć istniejące potrzeby społeczności miejskich, oraz wyjść im naprzeciw wykorzystując pojawiające się rozwiązania techniczne i technologiczne. Takie podejście powinno zmniejszyć docelowo dysonans potrzeb oraz obecnych możliwości, a w konsekwencji doprowadzić do samopodtrzymującego się rozwoju miast w sferze stosunków społecznych, środowiska, zasobów, ekonomii, partycypacji oraz wielu innych. (Fragment wstępu)

logo Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie