Modele zatrudnienia a strategia zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej
Społeczeństwo w Smart City

Wybrane aspekty filozoficzno-etyczne wykonywania zawodów prawniczych

Wybrane aspekty...

Wersja papierowa


Autor: Justyna Stadniczeńko

Wydawnictwo: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

ISBN: 978-83-66552-31-9

Format: 17x24 cm

Wydanie: 2020 r.

Język: polski

Dostępność: dostępny

Nasza cena: 27,00 PLN
płatność tylko w PLN

Opis

Publikacja stanowi próbę podejścia do prawa, ról i kompetencji prawnika oraz praktyki prawniczej z punktu widzenia systemu wartości i etyki w kontekście wyzwań, przed jakimi stoi obecnie świat, w tym zawody prawnicze i wymiar sprawiedliwości. Praca niniejsza jest opracowaniem społeczno-humanistycznym z dziedziny filozofii prawa, etyki zawodowej, i dlatego też zastosowano w niej następujące metody badawcze: porównawczą, krytyki źródłowej, historyczną, analizy i syntezy przedstawionego materiału. Istotną metodą jest również porównanie wiedzy naukowej uzyskanej z różnych źródeł. (Fragment wstępu)

logo Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie