Zagrożenia dla konsumentów na rynku usług bankowych
Czynności procesowe w świetle przepisów o podatku od czynności cywilnoprawnych

Skarga na czynności komornika. Nowe regulacje prawne

Skarga na czynności komornika

Wersja papierowa


Autor: Arkadiusz Cudak

Wydawnictwo: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

ISBN: 978-83-66552-18-0

Format: 17x24 cm

Wydanie: 2020 r.

Język: polski

Dostępność: dostępny

Nasza cena: 48,00 PLN
płatność tylko w PLN

Opis

Celem niniejszego opracowania jest analiza istniejących rozwiązań ustawowych dotyczących regulacji skargi na czynności komornika. W szczególności omówione zostaną wprowadzone w ostatnim okresie przez ustawodawcę zmiany stanu prawnego. Należy się do nich odnieść w dwóch aspektach. Po pierwsze, należy przeanalizować na ile wprowadzone zmiany mogą się przyczynić do zwiększenia efektywności egzekucji sądowej, a na ile umożliwiają skuteczne blokowanie prawidłowego biegu egzekucji. Po drugie, czy wprowadzone zmiany zwiększają zakres niezbędnej ochrony podmiotom, których prawa mogą zostać naruszone na skutek nieprawidłowych działań lub zaniechań komornika sądowego. (Fragment wstępu)

logo Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie