Zasady opodatkowania obrotu wyrobami akcyzowymi w świetle przepisów prawa UE

Płeć w statutach polskich partii politycznych

Płeć

Wersja papierowa


Autor: Małgorzata Niewiadomska-Cudak

Wydawnictwo: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

ISBN: 978-83-66552-69-2

Format: 17x24 cm

Wydanie: 2024 r.

Język: polski

Dostępność: dostępny

Nasza cena: 36,00 PLN
płatność tylko w PLN

Opis

Prezentowana monografia tworzy logiczną konstrukcję, która umożliwia w rozdz. 1 zapoznanie się z przepisami prawnymi regulującymi funkcjonowanie polskich partii politycznych, natomiast w rozdz. 2 dokonano porównania statutów wybranych partii politycznych pod kątem zapisów determinujących udział każdej z płci we władzach partyjnych.
Monografia stanowi również próbę odpowiedzi na pytanie: jakie konkretne zmiany w funkcjonowaniu partii politycznych należałoby wprowadzić, by uczynić je bardziej równościowymi i zwiększyć zaufanie do nich polskiego społeczeństwa.
(Fragment wprowadzenia)


Zamówienie można złożyć wysyłając wiadomość na adres e-mail: biblioteka@vizja.pl

logo Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie