Prawno-polityczne uwarunkowania europeizacji polskiego wymiaru sprawiedliwości w latach 2014-2020. Wybrane przykłady
Skarga na czynności komornika. Nowe regulacje prawne

Zagrożenia dla konsumentów na rynku usług bankowych

Zagrożenia dla konsumentów

Wersja papierowa


Autor: Tomasz Szopiński

Wydawnictwo: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

ISBN: 978-83-66552-20-3

Format: 15x21 cm

Wydanie: 2020 r.

Język: polski

Dostępność: dostępny

Nasza cena: 35,00 PLN
płatność tylko w PLN

Opis

Celem niniejszej pracy jest pokazanie obszarów zagrożeń dla konsumenta na rynku usług bankowych. Praca składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym rozdziale omówiono istotę usług bankowych oraz współczesne zmiany dotyczące rynku usług bankowych. W rozdziale drugim opisano pierwszy obszar zagrożeń związany z pozycją banków względem konsumentów oraz wynikający ze sposobu funkcjonowania instytucji związanych z ich otoczeniem. Drugi obszar zagrożeń dotyczy braku zrozumienia istoty produktów bankowych. Zagrożenia te zostały omówione w rozdziale trzecim. Trzeci obszar zagrożeń dotyczy oszustw popełnianych przez osoby trzecie, których celem jest finansowa kradzież tożsamości i kradzież środków finansowych. Problem ten został omówiony w rozdziale czwartym. Zagrożenia opisane w trzecim i czwartym rozdziale autor ilustruje wynikami badań własnych przeprowadzonych na grupie 627 konsumentów w okresie październik–grudzień 2019. (Fragment wstępu)

logo Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie