A jeśli pies ma śledzionę, to co? Jak dzieci przedszkolne uogólniają nowe informacje w obrębie kategorii istot żywych
Alimentacja w świetle obowiązujących przepisów. Praktyczne aspekty nadużywania świadczenia

Dylematy w procesie prognozowania makroekonomicznego

Dylematy w procesie

Wersja papierowa


Autor: Tomasz Kuszewski

Wydawnictwo: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

ISBN: 978-83-66552-43-2

Format: 17x24 cm

Wydanie: 2021 r.

Język: polski

Dostępność: dostępny

Nasza cena: 30,00 PLN
płatność tylko w PLN

Opis

Książka jest poświęcona modelowaniu procesów mających miejsce w gospodarce i ich prognozowaniu. Rozwijane są trzy wzajemnie współzależne wątki. Centralną postacią pierwszego z wątków jest prognosta – człowiek zajmujący się modelowaniem systemów ekonomicznych i wykorzystywaniem konstruowanych przez siebie modeli do przewidywania przyszłych stanów tych systemów. Prognosta jest przedstawiany poprzez zarysowanie towarzyszących mu w pracy dylematów, poczynając od fundamentalnych – filozoficznych, w szczególności dotyczących filozofii nauki, rozważań o metodologii nauki w ogólności i do dyskusji o ekonomii jako nauce.

Kolejny wątek książki dotyczy modeli gospodarki. Najpierw formułuje się ogólne uwagi o modelach i modelowaniu ekonomicznym. W dalszej kolejności są omówione cztery różne modele makroekonomiczne, które były wykorzystywane jako modele prognostyczne. Trzeci i ostatni wątek dotyczy prognozowania makroekonomicznego. Celem tej części pracy jest pokazanie, że możliwości prognostyczne modeli zależą zarówno od sposobu skonstruowania tych modeli jak i od prognostów – ludzi, którzy starają się przewidzieć przyszły przebieg procesów gospodarczych, niezależnie od tego czy są twórcami modeli, czy tylko ich użytkownikami. (Fragment streszczenia)

logo Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie