Dylematy w procesie prognozowania makroekonomicznego
Wprowadzenie do polityki ubezpieczeniowej

Alimentacja w świetle obowiązujących przepisów. Praktyczne aspekty nadużywania świadczenia

Alimentacja

Wersja papierowa


Redaktor: Paweł Sitek

Wydawnictwo: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

ISBN: 978-83-66552-48-7

Format: 17x24 cm

Wydanie: 2022 r.

Język: polski

Dostępność: dostępny

Nasza cena: 31,00 PLN
płatność tylko w PLN

Opis

W spectrum zainteresowań naukowych poszczególnych współautorów niniejszej monografii znalazły się kolejno zagadnienia najbardziej aktualne i newralgiczne. Stąd zostały podjęte badania aktualnej doktryny i orzecznictwa dotyczącego alimentacji. Szczególne trudności w interpretacji i stosowaniu przepisów dotyczących alimentacji powstają z chwilą uzyskania pełnoletności przez dziecko. W tym zakresie ma miejsce dyskusja społeczna oraz niejednolite orzecznictwo co do przesłanek powodujących wygaśnięcie obowiązku alimentacji względem dorosłego dziecka.

Ponadto została podjęta problematyka obowiązku alimentacyjnego małżonków względem siebie po rozwiązaniu związku małżeńskiego. Następnie został przeprowadzony proces analizy obowiązku alimentacji na gruncie prawa karnego w związku z postanowieniami art. 209 kodeksu karnego i jego praktycznym zastosowaniem. Ostatecznie monografię kończy analiza administracyjnych środków dyscyplinowania dłużnika alimentacyjnego. (Fragment wstępu)

logo Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie