Alimentacja w świetle obowiązujących przepisów. Praktyczne aspekty nadużywania świadczenia
Społeczeństwo i organy ścigania – wspólne zagrożenia oraz cele

Wprowadzenie do polityki ubezpieczeniowej

Wprowadzenie_do_polityki_ubezpieczeniowej_okladka_RGB

Wersja papierowa


Autor: Tadeusz Szumlicz

Wydawnictwo: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

ISBN: 978-83-66552-46-3

Format: 17x24 cm

Wydanie: 2021 r.

Język: polski

Dostępność: dostępny

Nasza cena: 32,00 PLN
płatność tylko w PLN

Opis

Politykę ubezpieczeniową, jak każdą politykę, należy traktować praktycznie. Za politykę ubezpieczeniową autor uznaje działania przede wszystkim zinstytucjonalizowane, które mają na celu aktywne kształtowanie warunków sprzyjających racjonalnemu korzystaniu z ochrony ubezpieczeniowej. Realizacji tego celu powinien być podporządkowany podsystem ubezpieczeń społecznych i powinny służyć wymagania stawiane wobec oferty ubezpieczeń prywatnych. Taki cel może uzasadniać wprowadzanie ubezpieczeń obowiązkowych i odpowiednie promowanie ubezpieczeń dobrowolnych. Taki cel mają mieć uregulowania dotyczące organizacji i funkcjonowania systemu ubezpieczeniowego, w tym rynku ubezpieczeniowego. Wreszcie, temu ma towarzyszyć edukacja ubezpieczeniowa kreująca myślenie ubezpieczeniowe, edukacja o charakterze promocyjnym, w odróżnieniu od tej wyłącznie o charakterze marketingowym czy ostrożnościowym.

Można też mówić o podejściu teoretycznym do polityki ubezpieczeniowej, gdy wobec realnej działalności ubezpieczeniowej – tej publicznej i tej prywatnej – formułowane są postulaty, które ochronę ubezpieczeniową mają racjonalizować (uzasadniać, wyjaśniać i usprawniać). Najogólniej chodzi zatem o zarysowanie podejścia teoretycznego, które postępowanie praktyczne ma wspierać, według formuły teoria (ubezpieczeń) dla praktyki (ochrony ubezpieczeniowej). (Fragment Wstępu)


Zamówienie można złożyć wysyłając wiadomość na adres e-mail: biblioteka@vizja.pl

logo Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie