Wyzwania systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Dylematy w procesie prognozowania makroekonomicznego

A jeśli pies ma śledzionę, to co? Jak dzieci przedszkolne uogólniają nowe informacje w obrębie kategorii istot żywych

A jeśli pies ma śledzionę

Wersja papierowa


Autor: Andrzej Tarłowski

Wydawnictwo: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

ISBN: 978-83-66552-45-6

Format: 17x24 cm

Wydanie: 2021 r.

Język: polski

Dostępność: dostępny

Nasza cena: 34,00 PLN
płatność tylko w PLN

Opis

Niniejsza książka została poświęcona konstruowaniu przez dzieci wiedzy biologicznej w procesie wnioskowania indukcyjnego. Prezentowana publikacja składa się z dwóch części. W pierwszej części omówiono najważniejsze elementy kontekstu dla badań rozwoju naiwnej biologii. Druga część przedstawia badania dotyczące trzech zagadnień z obszaru wnioskowania indukcyjnego w obrębie kategorii istot żywych:
• czy dzieci przedszkolne posługują się kategorią zwierzę we wnioskowaniu, jeśli alternatywny wybór jest bardziej podobny percepcyjnie i czy preferencja dla przynależności do kategorii jest specyficzna dla dziedziny istot żywych?
• czy dzieci przedszkolne mają tendencję do polegania na kategorii istota żywa we wnioskowaniu indukcyjnym i jakie czynniki wzmacniają tę tendencję?
• czy forma kulturowego przekazu na temat zwierząt ma wpływ na uogólnianie cech w obrębie tej kategorii?
(Fragment podsumowania)

logo Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie