Z historii ustroju i konstytucjonalizmu Polski. Księga jubileuszowa dedykowana w osiemdziesiątą rocznicę urodzin profesora Mariana Kallasa
Techniki organizatorskie w zarządzaniu projektami informatycznymi

Zarządzanie procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie

zarzadzanie_procesami_biznesowymi_w_przedsiebiorstwie_small

Wersja papierowa


Redakcja: Agnieszka Bitkowska

Wydawnictwo: VizjaPress&IT

ISBN: 978-83-61086-43-7

Format: 16x24 cm

Wydanie: 2009 r.

Język: polski

Dostępność: dostępny

Nasza cena: 39,00 PLN
płatność tylko w PLN

Opis

Podstawowym celem monografii jest przybliżenie koncepcji i usystematyzowanie pojęć z obszaru zarządzania procesami biznesowymi, wykorzystując przykłady z praktyki gospodarczej. Obecnie mimo wielkiego zainteresowania, istnieje deficyt publikacji polskojęzycznych z zakresu zarządzania procesami biznesowymi. Ponadto zarządzanie procesami zostało wprowadzone do minimum programowego na kierunku zarządzanie. Tematyka monografii została podzielona na trzy części:

I. Podejście procesowe w przedsiębiorstwie
II. Podstawy zarządzania procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie
III. Uwarunkowania zarządzania procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie

W części pierwszej została omówiona koncepcja podejścia procesowego w Organizacji, podstawowe przesłanki, a także różnice w podejściu funkcjonalnym i procesowym. Ponadto zaprezentowane zostały koncepcje zarządzania, które uwzględniają podejście procesowe i charakterystykę procesów biznesowych w organizacji. W części drugiej przybliżono istotę zarządzania procesami biznesowymi oraz jego poszczególne etapy: identyfikację, modelowanie, wdrażanie oraz controlling. Podkreślona została rola, jaką pełnią systemy informatyczne w nowoczesnym podejściu. W części trzeciej omówiono koncepcję struktury organizacji procesowej oraz społeczne aspekty zarządzania procesami biznesowymi.

ze Wstępu Agnieszki Bitkowskiej

logo Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie