Psychometria. Podstawowe zagadnienia
Udział społeczeństwa obywatelskiego we władzy i zarządzaniu Pierwszą Rzecząpospolitą (XVI-XVIII w.)

Reprezentacja wyborcza kobiet po wejściu Polski do Unii Europejskiej

reprezentacja_wyborcza_kobiet_po_wejsciu_polski_do_unii_europejskiej_small

Wersja papierowa


Redakcja: Małgorzata Niewiadomska-Cudak

Wydawnictwo: VIZJA PRESS&IT

ISBN: 978-83-62855-25-4

Format: 17x24 cm

Wydanie: 2014 r.

Język: polski

Dostępność: dostępny

Nasza cena: 85,00 PLN
płatność tylko w PLN

Opis

Problematyka reprezentacji wyborczej kobiet w organach władzy zaliczana jest do tych zagadnień życia politycznego, które wywołują dużo emocji społecznych. W Polsce zjawisko to zyskuje coraz większe zainteresowanie, zwłaszcza w kontekście wejścia do Unii Europejskiej. Mimo to wyraźny jest deficyt kompleksowych badań, które podejmowałyby próbę odpowiedzi na pytanie dotyczące wpływu przystąpienia Polski do UE na udział przedstawicielek płci żeńskiej we władzy wyłonionej w wolnych i cyklicznych wyborach. Niniejsza praca ma w założeniu wypełnić istotną w badaniach nad reprezentacją wyborczą kobiet lukę poznawczą, ale także być twórczym wkładem w rozwój badań nad udziałem politycznym kobiet w kontekście zmian, jakie zaszły w Polsce po 2004 r. Przedmiotem rozważań będą procesy i zjawiska społeczno-polityczne znajdujące odzwierciedlenie w wyborach, które prowadzą do wyłonienia kobiecej reprezentacji w określonych ciałach decyzyjnych oraz analiza tej reprezentacji w Polsce i na tle innych krajów UE. Analizie zostanie poddana reprezentacja wyborcza kobiet nie tylko na szczeblu parlamentarnym poszczególnych państw, ale także w strukturach unijnych.

W rozprawie omówiono również czynniki wpływające pozytywnie i negatywnie na szanse kobiet w procesie rekrutacji politycznej. Uwzględnienie tych determinantów pozwala wytłumaczyć zjawisko udziału kobiet w sferze publicznej.

logo Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie