Upoważniony Przedsiębiorca w obrocie gospodarczym
Społeczeństwo obywatelskie – aktualne i przyszłe wyzwania

Stanowienie prawa w przeszłości. Zbiór studiów

Stanowienie prawa w przeszłości

Wersja papierowa


Redakcja: Piotr Górecki, Dariusz Makiłła

Wydawnictwo: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

ISBN: 978-83-66552-54-8

Format: 17x24 cm

Wydanie: 2022 r.

Język: polski

Dostępność: dostępny

Nasza cena: 70,00 PLN
płatność tylko w PLN

Opis

Z kilku powodów powstały prace prezentowane w niniejszym wydaniu. Przede wszystkim nawiązują one do wystąpień, które przedstawione zostały podczas zjazdu historyków prawa i ustroju, odbytego w cieniu pandemii we wrześniu 2021 r. w Warszawie.

Drugim powodem była myśl przewodnia, która legła u podstaw powstałych prac, wiążąc je tematycznie. Stanowienie prawa jako jeden ze sposobów jego tworzenia było bowiem problemem wyznaczającym kierunek refleksji i postępowania ich twórców. Nie trzeba podkreślać, że rola, ale zarazem waga refleksji naukowej w tym zakresie nabiera szczególnego znaczenia współcześnie, gdy mamy często do czynienia z próbami zmiany roli i znaczenia prawa, lecz także zdywersyfikowania jego wewnętrznej hierarchii czy też odwrócenia istoty porządków prawnych, tematyka, związana ze stanowieniem prawa, nie traci w tej sytuacji bynajmniej na znaczeniu czy atrakcyjności.

Z tego względu przyjrzenie się tej kwestii, rozpatrzenie jej z pozycji instytucjonalnej, ale także w ogóle podmiotowej, mającej współcześnie swoje określone podstawy, z powodu chociażby różnorodności form i sposobów tworzenia prawa, zwłaszcza stanowionego, nabiera tak istotnego znaczenia. W tym kontekście trzecim powodem powstania prezentowanych w tej pracy studiów była wyraźna potrzeba przyjrzenia się tym procesom, będącym bardzo interesującym aspektem całości problemu stanowienia prawa, także z punktu widzenia historycznego. (Fragment wprowadzenia)

Zamówienie można złożyć wysyłając wiadomość na adres e-mail: biblioteka@vizja.pl

logo Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie