Samoocena zdrowia a symptomy choroby i zachowania prozdrowotne
Wyzwania systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

W trosce o rozwój i bezpieczeństwo dziecka – aspekty społeczno-prawne

W trosce o rozwój i bezpieczeństwo dziecka

Wersja papierowa


Redakcja: Anna Pawlak, Beata Skwarek, Justyna Stadniczeńko

Wydawnictwo: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

ISBN: 978-83-66552-35-7

Format: 17x24 cm

Wydanie: 2020 r.

Język: polski

Dostępność: dostępny

Nasza cena: 51,00 PLN
płatność tylko w PLN

Opis

Wiek XXI stawia zadania polegające na szczególnym podejściu do ochrony wartości, wyrażonych w poprawnej konstrukcji człowieka, aby jego obraz był prawdziwy, aby dostarczał drugiemu równowagi we wzajemnych kontaktach i wzmagał wzajemne zaufanie. Troska pozwala zrozumieć kontekst społeczny, politykę, prawo, a także działanie administracji publicznej, w tym opieki społecznej i zdrowotnej oraz organizacji pozarządowych. Tym, co czyni zagadnienie troski uniwersalnym, jest jej złożoność, dlatego rozróżniamy opiekę nad dziećmi od troski o dziecko. Troska i wszechstronne uwrażliwianie na sprawy człowieka-dziecka oraz nowe czasy muszą stać się aktywnym udziałem społeczeństwa w procesach współczesnego postępu – oto przesłanie tej publikacji. (Fragment wstępu od redaktorów))

logo Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie