Społeczeństwo obywatelskie – aktualne i przyszłe wyzwania
Artykuły henrykowskie (1573-1576). Studium historyczno-prawne

Niemcy i Polska wobec wolnego miasta Gdańska (1919-1925). Studium polityki i prawa

Niemcy i Polska

Wersja papierowa


Autor: Dariusz Makiłła

Wydawnictwo: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

ISBN: 978-83-66552-56-2

Format: 17x24 cm

Wydanie: 2022 r.

Język: polski

Dostępność: dostępny

Nasza cena: 90,00 PLN
płatność tylko w PLN

Opis

Przypadek Gdańska, z którego wraz z pobliskim mu obszarem utworzono w 1920 r. Wolne Miasto, był w stosunkach międzynarodowych okresu międzywojennego jednym z punktów, mających dla ich rozwoju i przebiegu kluczowe znaczenie. Będąc rezultatem traktatu pokojowego z Niemcami z 28 czerwca 1919 r., kończącego I wojnę światową, Wolne Miasto Gdańsk było pomyślane jako rozwiązanie kompromisowe, którego utworzenie miało zapobiec konfliktom zagrażającym porządkowi międzynarodowemu, ustanowionemu w ramach nowego, powojennego ładu politycznego. W rzeczywistości Wolne Miasto Gdańsk okazało się jednym z przykładów kreowania w stosunkach międzynarodowych miejsc, a także sytuacji, prowadzących do zaistnienia problemów, których i tak najczęściej nie można uniknąć. Mimo bowiem wysiłków podejmowanych w celu zaspokojenia różnych, niekiedy mocno sobie przeciwstawnych potrzeb dochodzi w nich z reguły do rozwiązań, które w istocie stają się punktami zapalnymi, zagrażającymi międzynarodowemu porządkowi.
(Fragment wprowadzenia)


Zamówienie można złożyć wysyłając wiadomość na adres e-mail: biblioteka@vizja.pl

logo Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie