Niemcy i Polska wobec wolnego miasta Gdańska (1919-1925). Studium polityki i prawa
Konstytucyjny obowiązek obrony Ojczyzny (1918-1997). Studium prawne

Artykuły henrykowskie (1573-1576). Studium historyczno-prawne

Artykuły

Wersja elektroniczna


Autor: Dariusz Makiłła

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania

ISBN: 978-83-62855-03-2

Format: PDF

Wydanie: 2012 r.

Język: polski

Dostępność: dostępny

Nasza cena: 90,00 PLN
płatność tylko w PLN

Opis

Problemem zasadniczym w niniejszej pracy jest określenie oraz omówienie pozycji oraz roli Artykułów henrykowskich w systemie politycznym oraz prawno-ustrojowym dawnej Rzeczypospolitej, jako aktu przede wszystkim konstytucyjnego. Praca podzielona została na trzy części. W pierwszej, przedstawiono genezę, po-wstanie oraz przyjęcie Artykułów henrykowskich, co nastąpiło w latach 1573-1576. W drugiej części przeprowadzona została analiza historyczno-dogmatyczna postanowień Artykułów, dokonana w oparciu o wyodrębnienie trzech zasadniczych rodzajów norm, zawartych w Artykułach, dotyczących instytucji Rzeczypospolitej, króla i sejmu, oraz praw i wolności szlacheckich, jak również gwarancji ustrojowych. Trzecia część poświęcona została obowiązywaniu i stosowaniu Artykułów henrykowskich w praktyce polityczno-prawnej Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVI i na początku XVII w., do czasu kolejnych zmian w prawie ustrojowym w latach 1607/1609, a także w okresie późniejszym, praktycznie po koniec Rzeczypospolitej w 1795 r..
(Fragment wstępu)


Zamówienie można złożyć wysyłając wiadomość na adres e-mail: biblioteka@vizja.pl

logo Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie