Wartości, godność i władza
Z historii ustroju i konstytucjonalizmu Polski. Księga jubileuszowa dedykowana w osiemdziesiątą rocznicę urodzin profesora Mariana Kallasa

Wybrane koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem. Teoria i praktyka

wybrane_koncepcje_zarzadzania_przedsiebiorstwem_small

Wersja papierowa


Redakcja: Weiss Elżbieta, Bitkowska Agnieszka

Wydawnictwo: VIZJA PRESS

ISBN: 978-83-62855-58-2

Format: 17x24 cm

Wydanie: 2015 r.

Język: polski

Dostępność: dostępny

Nasza cena: 62,00 PLN
płatność tylko w PLN

Opis

„Celem monografii jest wdrożenie Czytelników do myślenia kategoriami koncepcji zarządzania oraz pokazanie istoty kierunków ich rozwoju. Głównym kryterium doboru materiału prezentowanego w monografii była chęć zaprezentowania takiego zestawu koncepcji, które obejmowałyby koncepcje już dziś uznawane za klasyczne ale wciąż jeszcze wykorzystywane oraz koncepcje nowoczesne, będące efektem wprowadzania nowych podejść w naukach zarządzania. W prezentowanej monografii przeważa podejście zarządcze do implementacji koncepcji zarządzania. Autorki starają się łączyć myśl teoretyczna z sytuacjami występującymi w praktyce funkcjonowania organizacji. Poznanie problematyki zawartej w monografii może być pomocne w procesach zarządzania przedsiębiorstwem i podejmowania codziennych decyzji. Monografia jest w szczególności adresowana do studentów i doktorantów kierunków zarządzania i ekonomii uczelni różnych typów, a przede wszystkim uniwersytetów, osób podnoszących kwalifikacje z tego za-kresu oraz menedżerów pragnących pogłębić swoją wiedzę na temat koncepcji zarządzania.”

Z Przedmowy Agnieszki Bitkowskiej i Elżbiety Weiss

logo Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie