Contemporary political and socio-economic threats to international security
Problemy państwa i władzy w myśli społeczno-politycznej krakowskich konserwatystów w latach 1866-1895

Dziedzictwo i współczesność ładu moralnego

Dziedzictwo i wspolczesnosc ladu moralnego - redakcja naukowa Stanislaw Leszek Stadniczenko, Piotr Zamelski

Wersja papierowa


Redakcja naukowa: Stanisław Leszek Stadniczeńko, Piotr Zamelski

Wydawnictwo: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

ISBN: 978-83-66552-09-8

Format: 17x24 cm

Wydanie: 2020 r.

Język: polski

Dostępność: dostępny

Nasza cena: 51,00 PLN
płatność tylko w PLN

Opis

Autorzy poczynili rozważania nad problemami kultury współczesnego społeczeństwa, w szczególności ustroju i postaw obywatelskich, troski o sprawy publiczne i dobro wspólne, kultury dyskursu i komunikacji, kultury prawnej, etosu pracy, kultury rynku, przedsiębiorczości, odpowiedzialności, dyscypliny, zaufania w stosunkach międzyludzkich i międzyinstytucjonalnych, kultury ekologicznej. W opracowaniu nie mogło zabraknąć zagadnień kultury życia codziennego, poprawnego systemu wartości, moralności, etyki, szacunku dla innych, umiejętności współżycia społecznego, uprzejmości, gotowości udzielania pomocy, humanitaryzmu, dbałości o estetykę otoczenia, literatury, sztuki, używanego języka. Treść zawarta w publikacji została podzielona na trzy zagadnienia tematyczne: aksjologię norm imperatywnych, wzorce osobowe dla integracji wspólnoty, społeczne i prawne wyzwania dla urzeczywistniania wartości. W nich to Czytelnik znajdzie rozwinięcie danych zagadnień. (Ze wstępu)


Zamówienie można złożyć wysyłając wiadomość na adres e-mail: biblioteka@vizja.pl

logo Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie