Skala Postaw Rodzicielskich. Wersja dla rodziców
Kwestionariusz Retrospektywnej Oceny Postaw Rodziców

Kwestionariusz Stylów Przywiązaniowych

KSP

Wersja papierowa


Autor: Mieczysław Plopa

Wydawnictwo: AEH (wcześniej Vizja Press & IT)

ISBN: 978-83-61086-05-5

Format: 15x21 cm

Wydanie: 2008 r.

Język: polski

Dostępność: dostępny

Nasza cena: 24,00 PLN
płatność tylko w PLN

Opis

Narzędzie składa się z 24 stwierdzeń, po 8 dla każdej z trzech skal pozwalających na diagnozowanie różnych stylów przywiązaniowych: stylu bezpiecznego, stylu lękowo-ambiwalentnego oraz stylu unikowego. Osoba badana ustosunkowuje się do każdego ze stwierdzeń na siedmiostopniowej skali.

Arkusze:

KSP ark. pyt. Wersja dla kobiet (50 egz.) – 38,00 zł
KSP ark. pyt. Wersja dla mężczyzn (50 egz.) – 38,00 zł
KSP ark. obl. Wersja dla kobiet (50 egz.) – 25,00 zł
KSP ark. obl. Wersja dla mężczyzn (50 egz.) – 25,00 zł

Zamówienie można złożyć wysyłając wiadomość na adres e-mail: biblioteka@vizja.pl

logo Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie