Psychometria. Podstawowe zagadnienia
Reprezentacja wyborcza kobiet po wejściu Polski do Unii Europejskiej

Reforma zasad wymierzania i egzekwowania sankcji podatkowych

reforma_zasad_wymierzania_i_egzekwowania_sankcji_podatkowych_small

Wersja papierowa


Redakcja: Wojciech Maruchin

Wydawnictwo:Akademia Ekonomiczno – Humanistyczna w Warszawie

ISBN: 978-83-88953-38-5

Format: 17x24 cm

Wydanie: 2018 r.

Język: polski

Dostępność: niedostępny (nakład wyczerpany)

Nasza cena: 40,00 PLN
płatność tylko w PLN

Opis

Praca ma trzy zasadnicze cele. Pierwszy z nich to syntetyczne przedstawienie wyników badań (…), poświęconych „Sankcjom za naruszenie obowiązków podatkowych”i „Określeniu granic stosowania sankcji podatkowych”, do których – pozaWprowadzeniem – odwołano się w poszczególnych rozdziałach niniejszej rozprawy.Drugie cel to dokonanie oceny praktyki stosowania prawa przez organy podatkowew procesie wymierzania sankcji podatkowych i egzekwowania ich przezuprawnione do tego organy egzekucyjne. Konsekwencją tego jest umieszczeniew pracy podrozdziałów poświęconych analizie obecnie obowiązujących przepisówprawa, celowi interpretowanych przepisów oraz ich ocenie.Trzecim celem rozprawy jest sformułowanie postulatów de lege ferenda, z którychmógłby skorzystać ustawodawca, gdyby zdecydował się na przeprowadzeniereformy zasad wymierzania i egzekwowania sankcji podatkowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

logo Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie